ლუდი>ლუდისფერი> ლუციფერი> ალუდა>ალ იუდა> ხალ იუდა> იუდას შობა> მეჯუდა> მეიუდა> მდინარე მეჯუდა> მდინარე მეიუდა666!!!= ჯაყო> ჯაყელი> რუსთაველის დედა ია( იუდა) ჯაყელი!!!
იუდაიზმი> ტაო კლარჯეთი> თაო კვლავ ჯიჯოხეთი> ჯავახეთი( მეგ. ჯა(ხე) ვა( ვარე=არა) არა ხეთი= ჯოჯოხეთი> მცხეთა(მცირე ჯოჯოხეთი) კა ხეთი კა=ქა(ქალი) იუდა ქალი!!!

კოლხეთი=ქალდეა+ხეთა= ქალხეთი
ქალდეა+ მესხეთი
სამეგრელი სოფ. ხეთა და ქალდეა( ორი პატარა სეფელი )
ოდამი+ბაღი( ყურე)(Gulf)=მარტვილი=მარდო ვილი( ოდამის ბაღი, მთა)
ხობი+ხორბალი=სა ც ხობი= ქრისტეს შობის(ხობის) ადგილი
ნოჯიხევი!!!

დიდება ღორინთს!!! ღ ორ(ი) ონ თი( ონი=მზე)

გიორგი გეგეჭკორი(მარდო)
24. ენკენია. (კენია) 2023 წ

 

კომენტარები